Wat is kalenderaalstwaalre?

Deze kalender is een communicatietool voor verenigingen, bedrijven, clubs, coöperaties en particulieren. Het zorgt voor een verhoogde betrokkenheid van alle bewoners in ons dorp.